ลงทะเบียนสินเชื่อฉุกเฉินธกส

 • ขอสินเชื่อธกสถึง 8 ล้าน
  รายได้ของผู้กู้ จาก 7000 บาท
  อัตราดอกเบี้ย 6-28%
  อายุผู้สมัคร 20-70 ปี วัน
 • ลงทะเบียนสินเชื่อฉุกเฉินธกสสำหรับลูกค้าเกษตรกร

  ในปี 2566 ได้เกิดโรคระบาดไวรัสโคโรน่าขึ้นมาทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก แต่ก็ได้มีการช่วยเหลือจากรัฐบาลออกมาหลากหลายมาตรการ ไม่ว่าจะการลดอัตราดอกเบี้ย การพักชําระหนี้ หรือภายในครอบครัวเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรน่าซึ่งเราจะทำการอธิบายเกี่ยวกับสินเชื่อฉุกเฉินและการลงทะเบียนสินเชื่อฉุกเฉินธกสโดยจะมีรายละเอียดดังนี้การขอสินเชื่อฉุกเฉิน สำหรับผู้ที่สนใจขอสินเชื่อฉุกเฉินจากธนาคารธกส จะต้องเป็นเกษตรกรทั่วไปและลูกค้าเกษตรกรของธกสทั้งนี้อาจจะหมายถึงบุคคล

  สินเชื่อฉุกเฉินธนาคารธ.ก.ส

  เป็นสินเชื่อสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรน่าที่มีอาชีพเกษตรกรและมีความจำเป็นที่จะต้องใช้เงินฉุกเฉินซึ่งจะสามารถกู้เงินได้สูงสุด 10,000 บาท โดยจะมีอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละ 0.01 ต่อเดือน และไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลในการค้ำประกัน โดยจะมีการกำหนดระยะเวลาในการชำระคืนให้เสร็จภายใน 2 ปี 6 เดือนนับจากวันที่ทำสัญญากู้ซึ่งจะมีวิธีการลงทะเบียนสินเชื่อฉุกเฉินธกสที่สามารถทำได้ด้วยตัวเอง

  วิธีการลงทะเบียนสินเชื่อฉุกเฉินธกส

  โดยสามารถลงทะเบียนสินเชื่อฉุกเฉินธกสได้ที่ LINE Official ของ baacfamily เท่านั้น ซึ่งคุณสามารถทำได้ด้วยตนเองโดยการเข้าไปค้นหา @Baac Family หรือจะสแกน QR Code ก็ได้เหมือนกันหลังจากนั้นกดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลือกเมนูโควิด-19 ลงทะเบียนรับความช่วยเหลือจากธกสซึ่งสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจากนั้น ก่อนที่จะทำการให้คลิกลงทะเบียน คุณจะต้องมีบัตรประชาชนพร้อมหมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณ ก็ข้อมูลส่วนตัวที่อยู่และรหัสไปรษณีย์ หมายเลขบัญชีเงินฝากของธกส ข้อมูลบุคคลที่ใช้อ้างอิง ซึ่งจะต้องมีที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ของผู้ที่ใช้อ้างอิงสำหรับผู้ที่จะลงทะเบียนสินเชื่อฉุกเฉินธกสจะต้องมีอายุขั้นต่ำ 20 ปีขึ้นไปและเป็นลูกค้าเงินกู้ของธนาคารธกส หรือเป็นเกษตรกร เป็นบุคคลที่อยู่ในครอบครัวของเกษตรกร หลังจากนั้นให้คุณทำการอ่านเงื่อนไขและข้อตกลง เมื่อรับทราบแล้วให้กดปุ่มยอมรับเพื่อเข้าสู่การลงทะเบียน ซึ่งจะต้องพิมพ์หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก และหมายเลขโทรศัพท์มือถือซึ่งระบบจะให้พิมพ์หมายเลขโทรศัพท์มือถือซ้ำกัน 2 ครั้งเพื่อเป็นการยืนยันข้อมูลเพื่อใช้ในการติดต่อแจ้งข่าวสารต่างๆจากธนาคารทั้งนี้หากคุณยังไม่ได้เป็นลูกค้ากับทางธนาคารระบบจะให้พิมพ์ข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าซึ่งได้แก่ชื่อ-นามสกุล อายุ ที่อยู่สถานภาพ เป็นต้นหลังจากระบบบันทึกข้อมูลเสร็จสิ้น ทางระบบ จะให้ใส่ข้อมูลการประกอบอาชีพของคุณรวมถึงรายได้และหนี้สินอื่นๆ จากนั้นระบุข้อมูลการขอสินเชื่อวงเงินในการกู้จะสูงสุดไม่เกิน 10000 บาทและระยะเวลาในการชำระหนี้ซึ่งจะมี 3 เดือน 6 เดือนและ 12 เดือน เลือกบัญชีในการรับเงินเมื่อทางระบบได้อนุมัติวงเงินแก่คุณ ช่องทางการหารายได้มาเพื่อชำระหนี้เมื่อได้ทำการลงทะเบียนสินเชื่อฉุกเฉินธกส ในการชำระหนี้โดยสามารถชำระได้ด้วยตนเองผ่านทางเคาน์เตอร์ธนาคารหรือจะใช้วิธีหักผ่านบัญชีโดยอัตโนมัติ หลังจากนั้นให้คุณทำการเลือกสาขาของธนาคารธกสที่สะดวกเพื่อทำการนัดหมายเกี่ยวกับการขอสินเชื่อฉุกเฉิน เมื่อทำการกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วให้คุณทำการตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหากมีข้อผิดพลาดสามารถทำการแก้ไขได้และหลังจากนั้นให้กดปุ่มยืนยัน

  วิธีเช็คการลงทะเบียนสินเชื่อฉุกเฉินธกสว่าถูกต้องแล้ว

  หากคุณได้ทำการลงทะเบียนสินเชื่อฉุกเฉินธกสถูกต้องแล้ว ระบบจะทำการเก็บข้อมูลของคุณและส่งหมายเลขในการลงทะเบียนมายังหมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณผ่านช่องทาง SMS สำหรับการพิจารณาอนุมัติวงเงินจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของธนาคารธกสที่ได้กำหนดไว้

  ตรวจแหล่งเงินด่วนนี้