กู้เงินแต่งงาน

  เลือกจำนวนเงินและระยะเวลาของเงินกู้

  บาท
  เดือน
  วิธีการรับ
  สมัครทันที

  กู้‌เงิน‌แต่งงาน‌ ‌Smart‌ ‌Money‌ ‌สิน‌เชื่อ‌เดียว‌จบ‌ ‌ครบ‌ทุก‌ความ‌ต้องการ‌ 

  เมื่อ‌ไหร่‌ก็ตาม‌ที่‌วางแผน‌แล้ว‌ว่า‌จะ‌เริ่ม‌ต้น‌ชีวิต‌คู่‌ ‌แต่งงาน‌กัน‌กับ‌คน‌ที่‌คุณ‌รัก‌ ‌เมื่อ‌นั้น‌ภาระ‌ต่าง‌ ‌ๆ‌ ‌จะ‌เกิด‌ขึ้น‌ทันที‌ 
  เช่น‌ ‌ค่า‌จัด‌งาน‌ ‌ค่า‌อาหาร‌ ‌ค่า‌การ์ด‌ ‌ค่า‌ของ‌ ‌ค่า‌สถาน‌ที่‌ ‌และ‌อื่น‌ ‌ๆ‌ ‌อีก‌มากมาย‌ ‌ทั้ง‌ตา‌กล้อง‌ ‌ช่าง‌แต่ง‌หน้า‌ ‌หรือ‌
  ออร์‌แก‌ไน‌เซอร์‌ ‌เหล่า‌นี้‌ล้วน‌เป็น‌สิ่ง‌ที่‌ต้อง‌มี‌ใน‌งาน‌แต่ง‌ทั้ง‌สิ้น‌ ‌ดัง‌นั้น‌จึง‌ไม่‌แปลก‌ที่‌มัน‌ต้อง‌ใช้‌เงิน‌ก้อน‌โต‌ถึง‌
  ขนาด‌กู้‌เงิน‌แต่งงาน‌กัน‌เลย‌ที‌เดียว‌ ‌แต่‌เพราะ‌การ‌กู้‌เงิน‌แต่งงาน‌นั่น‌หมาย‌ถึง‌การ‌สร้าง‌หนี้‌ตั้งแต่‌ยัง‌ไม่‌เริ่ม‌ต้น‌ชีวิต‌
  ใหม่‌ ‌ดัง‌นั้น‌ใคร‌ ‌ๆ‌ ‌ก็‌อยาก‌จะ‌ผ่อน‌สบาย‌ ‌จ่าย‌ง่าย‌ ‌ครอบคลุม‌ ‌และ‌คุ้ม‌ค่า‌ ‌ซึ่ง‌สิน‌เชื่อ‌สำหรับ‌คน‌ที่‌ต้องการ‌จัด‌งาน‌
  แต่งงาน‌ ‌หรือ‌กู้‌เงิน‌แต่งงาน‌ที่‌ดี‌ที่สุด‌ ‌คือ‌ ‌สิน‌เชื่อ‌ ‌Smart‌ ‌Money‌ ‌ของ‌ธนาคาร‌กรุง‌ไทย‌นี่‌แหละ‌เป็น‌สินเชื่อเงินสดอาชีพอิสระ
   

  กู้‌เงิน‌แต่งงาน‌ ‌Smart‌ ‌Money‌ ‌ดี‌ยัง‌ไง‌ 

  1.วงเงิน‌สูง‌ถึง‌ ‌5‌ ‌เท่า‌ของ‌ราย‌ได้‌ต่อ‌เดือน‌ 
  ต้อง‌บอก‌ว่าการ‌แต่งงาน‌แต่ละ‌ครั้ง‌นั้น‌ต้องการ‌เงิน‌ไม่‌ต่ำ‌กว่า‌หลัก‌แสน‌บาท‌แน่นอน‌ ‌ต้องการเงินด่วน 2 แสนซึ่ง‌ลำพัง‌จะ‌เก็บ‌เงิน‌ให้‌ครบ‌
  แล้ว‌ค่อย‌แต่ง‌ก็‌อาจ‌จะ‌ต้อง‌ใช้‌เวลา‌นาน‌เกิน‌ไป‌ ‌สำหรับ‌วงเงิน‌ของ‌การ‌กู้‌เงิน‌แต่งงาน‌ด้วย‌สิน‌เชื่อ‌ตัว‌นี้‌คุณ‌จะ‌ได้‌
  วงเงิน‌สูงสุด‌ถึง‌ ‌5‌ ‌เท่า‌ของ‌ราย‌ได้‌ต่อ‌เดือน‌ ‌แต่‌ไม่‌เกิน‌ ‌1‌ ‌ล้าน‌บาท‌และ‌นั่น‌นับ‌ว่า‌เพียง‌พอ‌ต่อ‌ความ‌ต้องการ‌ ‌หรือ‌
  ต่อ‌การ‌กู้‌ยืม‌สำหรับ‌ใคร‌สัก‌คน‌อย่าง‌แน่นอน‌  
  2.กู้‌ยืม‌เงินง่า‌ยมาก‌  
  ต่อ‌ให้‌คุณ‌ไม่มี‌บัญชี‌กับ‌ธนาคาร‌กรุง‌ไทย‌ ‌ก็‌สามารถ‌กู้‌เงิน‌แต่งงาน‌ได้‌เช่น‌กัน‌ ‌หลาย‌ ‌ๆ‌ ‌คน‌เวลา‌จะ‌กู้‌เงิน‌ก็‌ต้อง‌กู้‌กับ‌
  ธนาคาร‌ที่‌ตัว‌เอง‌มี‌บัญชี‌อยู่‌ ‌เพราะ‌มัน‌จะ‌ทำให้‌กู้‌ง่าย‌ ‌เค้า‌จะ‌ได้‌อนุมัติ‌ไว‌ ‌ทั้ง‌ที่‌จริง‌ ‌ๆ‌ ‌แล้ว‌สิน‌เชื่อ‌ตัว‌นั้น‌อาจ‌จะ‌ไม่‌
  เหมาะ‌สม‌กับ‌คุณ‌ก็ได้‌ ‌หรือ‌อาจ‌ไม่ใช่‌สิ่ง‌ที่‌คุณ‌ต้องการ‌ ‌คน‌ที่‌อยาก‌กู้‌เงิน‌แต่งงาน‌อย่าง‌คุ้ม‌ค่า‌ ‌เต็ม‌ที่‌ก็‌สามารถ‌ใช้‌
  บริการ‌กับ‌ธนาคาร‌กรุง‌ไทย‌ได้‌เช่น‌กัน‌ ‌โดยที่‌เค้า‌ไม่‌สนใจ‌เรื่อง‌เหล่า‌นี้‌ ‌และ‌พร้อม‌อนุมัติ‌เงิน‌กู้‌ให้‌คุณ‌ได้‌ทันที‌ 
  เพียง‌มี‌ราย‌ได้‌ ‌30‌,000‌‌ ‌บาท‌ขึ้น‌ไป‌เท่านั้น‌เอง‌ 
  3.จบ‌เรื่อง‌ด้วย‌ตัว‌คน‌เดียว‌ 
  การ‌กู้‌แต่งงาน‌ ‌บาง‌ที่‌จะ‌ต้อง‌กู้‌ร่วม‌กัน‌ ‌หรือ‌ต้อง‌มี‌คน‌ค้ำ‌ประกัน‌ ‌ถึง‌จะ‌สามารถ‌ปล่อย‌กู้‌ได้‌ ‌บาง‌ที่‌อาจ‌จะ‌ต้องการ
  หลัก‌ทรัพย์‌ค้ำ‌ประกัน‌ถึง‌ขอ‌เงิน‌กู้‌จัด‌งาน‌แต่งงาน‌ได้‌ ‌แต่‌สิน‌เชื่อ‌กู้‌เงิน‌แต่งงาน‌ของ‌ธนาคาร‌กรุง‌ไทย‌ ‌‌Smart‌ 
  Money‌‌ ‌ไม่‌จำเป็น‌เลย‌ ‌คุณ‌สามารถ‌จบ‌ทุก‌เรื่อง‌ราว‌ได้‌ด้วย‌ตัว‌เอง‌ ‌กู้‌ง่าย‌ ‌ไม่‌ต้อง‌มี‌หลัก‌ประกัน‌ ‌หรือ‌คน‌ค้ำ‌ประกัน‌ 
  ทุก‌อย่าง‌จบ‌ด้วย‌ตัว‌คน‌เดียว‌ ‌ขอ‌แค่‌คุณสมบัติ‌ครบ‌ตาม‌ที่‌เค้า‌ต้องการ‌เท่านั้น‌ก็พอ‌  
   

  คุณสมบัติ‌สำหรับ‌คน‌ที่‌ต้องการ‌กู้‌เงิน‌แต่งงาน‌ 

  1.เป็น‌บุคคล‌ทั่วไป‌ ‌มี‌ราย‌ได้‌ขั้น‌ต่ำ‌ ‌30,000‌ ‌บาท‌สำหรับเงินกู้ด่วนได้จริง
  2.มีอายุ‌งาน‌ไม่‌น้อย‌กว่า‌ ‌1‌ ‌ปี‌  
  3.ไม่มี‌ประวัติ‌เสีย‌หาย‌ด้าน‌การ‌เงิน‌ 
  4.ไม่มี‌หนี้‌สิน‌ล้นพ้น‌ตัว‌ 
  ซึ่ง‌คุณสมบัติ‌ตรง‌นี้‌หลาย‌ ‌ๆ‌ ‌คน‌น่า‌จะ‌ผ่าน‌ได้‌อย่าง‌ง่ายดาย‌ ‌ไม่มี‌ปัญหา‌อะไร‌ ‌แต่‌สุดท้าย‌แล้ว‌คุณ‌ต้อง‌ไม่‌ลืม‌ที่‌จะ‌
  สำรวจ‌ปัจจัย‌ต่าง‌ ‌ๆ‌ ‌ด้วย‌เช่น‌กัน‌ ‌เพื่อ‌ให้การ‌กู้‌ยืม‌นั้น‌เป็น‌ไป‌อย่าง‌ง่ายดาย‌ ‌ราบ‌รื่น‌ ‌เช่น‌ ‌ปัจจัย‌ทาง‌ด้าน‌รายรับ‌ ‌ที่‌ต้อง‌มากกว่า‌ราย‌จ่าย‌ใน‌ตลอด‌หลาย‌เดือน‌ที่‌ผ่าน‌มา‌ ‌ทั้ง‌เรื่อง‌ของ‌การ‌ผ่อน‌จ่าย‌สิ่ง‌ต่าง‌ ‌ๆ‌ ‌อยู่‌ก็‌ต้อง‌ผ่อน‌ให้‌น้อย‌ที่สุด‌ ‌หรือ‌
  แม้แต่‌เรื่อง‌ของ‌การ‌ผิดนัด‌ชำระ‌หนี้‌ต่าง‌ ‌ๆ‌ ‌ก็‌ห้าม‌มี‌เด็ด‌ขาด‌ ‌เพราะ‌มัน‌จะ‌ทำให้‌เครดิต‌ทางการ‌เงิน‌ของ‌คุณ‌เสีย‌ไป‌ 
  และ‌ทำให้‌การ‌กู้‌ยืม‌ครั้ง‌นี้‌มัน‌ยาก‌ขึ้น‌กว่า‌เดิม‌ ‌ใคร‌ที่‌กำลัง‌มอง‌หา‌การ‌กู้‌เงิน‌แต่งงาน‌ ‌เคลียร์‌ประวัติ‌ตัว‌เอง‌ให้‌พร้อม‌แล้ว‌กู้‌ยืม‌กับ‌ธนาคาร‌กรุง‌ไทย‌ได้‌เลย‌