ต้องการสมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดต้องใช้เอกสารอะไรบ้างที่จะได้รับเงิน 500/1000/3000 บาท

กำหนดการจ่ายเงินเยียวยาสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด  

มักจะมีคำถามตามมามากมายของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด ซึ่งกำหนดการของเดือนพฤศจิกายนจะมีการจ่ายเงินให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน ได้วันไหนบ้าง และจะได้รับเงินใช้จ่ายค่าอะไรบ้าง เป็นจำนวนเงินเท่าไร โดยก็ต้องบอกก่อนว่าสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด จะต้องมีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และจะต้องมีรายได้เฉลี่ยในครอบครัวต่อคนไม่เกิน 100,000 บาท จึงจะมีสิทธิ์ได้ถือบัตรคนจน

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด 1,000 บาท มี 2 กรณี

  1. สำหรับผู้ที่พิการที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี รัฐจะโอนเข้าบัญชีธนาคาร 1,000 บาทต่อเดือน
  2. ผู้พิการที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดรัฐจะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร 800 บาท และยังจะได้รับเบี้ยความพิการเพิ่มอีก 200 บาทต่อเดือนเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 เป็นต้นไป รวมเป็นเดือนละ 1,000 บาท

สำหรับการจ่ายเบี้ยความพิการในแต่ละเดือน ยังคงจ่ายตามที่กำหนดไว้ในปฏิทิน คือทุกๆวันที่ 10 ของเดือน

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด 3,000 บาท

สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด หรือบัตรคนจนจะได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐคนละ 1,000 บาท เป็นรายเดือนทั้งหมด 3 เดือนจะเริ่มได้รับเงินช่วยเหลือตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2564 – เดือนกรกฎาคม 2566 โดยผู้มีบัตรไม่ต้องทำการลงทะเบียนใดๆเพื่อช่วยเหลือไม่ต้องไปขอเงินด่วนทันใจนอกระบบ

เริ่มจ่ายเงินวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566

วงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน สินค้าเพื่อการศึกษา และซื้อได้จากร้านธงฟ้าประชารัฐ 200-300 บาทต่อเดือน ซึ่งไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้ ผู้ถืบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด จะได้รับเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมอีก 500 บาทต่อเดือน เป็นเวลา 3 เดือน และจะมีเงินเข้าในช่วงเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2564 

  • กลุ่มที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท ปกติจากเดิมได้รับ 300 บาทต่อเดือน เพิ่มมาเป็น 800 บาทต่อเดือน
  • กลุ่มที่มีรายได้เกิน 30,000 บาท ปกติจากเดิมได้รับ 200 บาทต่อเดือน เพิ่มมาเป็น 700 บาทต่อเดือน
    • ช่วยค่าเดินทางต่างๆซึ่งเป็นค่ารถโดยสารสาธารณะ โดยแยกแบ่งเป็น รถเมล์และ รถไฟฟ้า 500 บาท, รถ บขส. 500 บาท และรถไฟ 500 บาทต่อคนต่อเดือน (ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้)
  • เงินช่วยซื้อก๊าซหุงต้ม 45 บาท ต่อ 3 เดือน (3 เดือนได้ 1 ครั้ง) โดยจะต้องนำบัตรไปซื้อกับร้านที่ร่วมรายการ 

เริ่มจ่ายเงินวันที่ 18 พฤศจิกายน 2566 สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด

  • ช่วยค่าน้ำ 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน สำหรับครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ และได้มีการลงทะเบียนใช้สิทธิ์ ตั้งแต่เดือน ต.ค.2564-ก.ย.2566
  • ช่วยค่าไฟฟ้า 230 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน สำหรับครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าได้ไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดไว้ และได้มีการลงทะเบียนใช้สิทธิ์ ตั้งแต่เดือน ต.ค. 2564-ก.ย. 2566